قالب وبلاگ


آتش پنهان
آثار و اندیشه های خلیل صارمی نایینی (ناصر) شاعر و نویسنده معاصر ،جانباز شیمیایی ، استاد هنرهای رزمی ، روان درمانگر و مدرس ادبیات 
نظر سنجی
نظر شما؟قرآن چه می گوید ؟

اگر علی علیه السلام  از دنیا آنگونه یاد می کند ، نه از خود می گوید که علی علیه السلام از قرآن 

می گوید و از خدا ، که او خود قرآن ناطق است و تحت تعلیم مستقیم رسول خدا آموزش دیده است .

پیامبر اکرم صل الله و عله و آله وسلم به علی علیه السلام فرمودند :

اذا رَایت النّاس یَشتغلون بِتزیین الدّنیا ، فَااشتغل اَنت بِتزیین الآخرة . 1

وقتی دیدی همه سرگرم تزیین دنیا هستند تو به تزیین و زینت آخرت بپرداز .

وزینت دنیا چیزی نیست مگر زمین و آنچه بر روی زمین است ، از املاک و اراضی و خانه گرفته 

تا معادن و نباتات و حیوانات و غیره که خداوند همه آنها را در این آیه جمع کرده است .

زُیّن للنّاس حبّ الشّهوات مِن النّساء و البَنین و القَناطیر المُقنطرة مِن الذّهب 

وَالفضّة والخَیل المُسوّمة و الاَنعام والحَرث ذالک مَتاع الحَیوة الدّنیا2

زینت داده شده است از برای مردم دوستی و علاقه به شهوات از زنان و فرزندان و گنجینه های پر

 از طلا و نقره و اسبان نشان خورده و چهار پایان و مزارع ، اینها متاع زندگانی دنیا هستند .

بهره برداری و تمتع از زینت های دنیا به جهت قرار دادن آلت شغل و کار و اداره امور معیشت ،

 مادامی که باعث فرو رفتن و غرق شدن در منجلاب مادیات نشود نه تنها ممدوح و پسندیده است ،

 بلکه موجب خشنودی پروردگار نیز هست ، اما اگر این بهره برداری در

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ششصد هزار کلمه در شش کلمه . محسن کتابچی . ص5

 سوره آل عمران . آیه 14


 جهت لذت بردن و خوشگذرانی باشد نه تنهامذموم و ناپسند بوده و موجب ناخشنودی خداوند است ،

 بلکه اکثر گرفتاری های روح و جسم انسان نیز از آن حادث می گردد و منشاء بسیاری از صفات

 رذیله مانند : ریا ، حسد ، عداوت ، کبر ، تفاخر ، حب و بغض ، مدح ، طمع و حرص و غیره نیز 

می شود و در نهایت منجر به دل سپردگی انسان به دنیا شده و او را از آخرت باز می دارد .

قرآن به آنان که دارند اما نمی دانند چرا دارند هشدار می دهد و می فرماید :

فلَا تعجبک اَموالهم و لا اَولادهم انّما یُرید الله لِیعذّبهم بِها فِی الحَیوة الدّنیا وَ تَزهق 

اَنفسهم وَهُم کافرون . 1

به شگفت نیا ورد شما را بسیاری اولاد و ثروت آنها ، خداوند می خواهد آنها را به همان مال و 

فرزند در همین زندگانی دنیا عذاب کند که بیرون رود جانهای ایشان از بدن به سختی و صعوبت در

 حالیکه کافرند .

و در آیه دیگری میفرماید:

ومَن کان یُرید حَرث الدّنیا نُوء تِهِ مِنها وَما لَه فِی الآخرة مِن نّصیب .

وکسانی که به لذات دنیا و متاع آن گرایش پیدا کنند به آنها داده می شود ، ولی در آخرت بی یهره

 هستند . 2

وآیات متعدد دیگری که جهت مزید اطلاع خوانندگان تنها به ترجمه پاره ای از آنها اکتفا می گردد و

 آدرس هر یک نیز در پایان ترجمه آنها ذکر می گردد .

و هنگام عذاب و هلاکت ، دارائیش وی را هیچ نجات نتواند داد . (سوره لیل . آیه11)

وگوید من مال بسیاری تلف کردم ، آیا پندارد که کسی او را ندیده . (سوره بلد.آیات 5و6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سوره توبه . آیه 55 و 85

 سوره شوری . آیه 20


نیکو کاری بدان نیست که روی به جانب مشرق یا مغرب کنید ، چرا که این چیز بی اثری است ، 

لیکن نیکو کار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی وپیامبران

 ایمان آورد و دارائی خود را در راه دوستی خدا به خویشاوندان ویتیمان و فقیران و رهگذران و

 گدایان بدهد و تمام همّ خود را در آزاد کردن بندگان صرف کند و نماز به پای دارد و زکات مال به

 مستحق برساند . (سوره بقره . آیه 177 )

و هرگز به مال یتیم نزدیک نشوید تا آنکه به حد رشد و کمال رسد و براستی کیل و وزن را تمام

 بدهید . (سوره انعام . آیه 152 )

وهرگز به مال یتیم نزدیک نشوید مگر آنکه راه خیر و طریق بهتری به نفع او منظور دارید تا آنکه

 به حد بلوغ برسد . (سوره اسرإ . آیه 34 )

مال و فرزندان زیب و زینت حیات دنیاست و لیکن اعمال صالح که تا قیامت باقی است نزد پروردگار

 بسی بهتر و عاقبت آن نیکو تر است . (سوره کهف . آیه 46 )

آیااین مردم کافرمی پندارندکه ماآنها را به مال وفرزندان مددمی کنیم. (سوره مومنون .آیه55)

وازمال خدا ،که به شما عطا فرمود (به عنوان زکات و صدقه) به آنها بدهید(سوره

 مومنون.آیه33)

آن روز که مال و فرزندان هیچ به حال انسان سود نبخشد و تنها آن کس سود برد که با دل با اخلاص

 و پاک از شرک وریب به درگاه خدا آید. ( سوره شعرا . آیه 88 و 89 )

آنچه خدا به من عطا فرموده بسیار بهتر از این هدیه مختصر شماست ، شما مردم دنیا خود به این

 هدایا شاد شوید . ( سوره نمل . آیه 36)

اما انسان چون خداوند او را به رنج و غمی مبتلا سازد و سپس به کرم خود او را نعمتی

برای امتحان و آزمایش بخشد ، در آن حال مغرور نعمت شود و گوید: خدا مرا عزیز و

گرامی داشت و چون باز برای آزمودن او را تنگ روزی و فقیر کرد ، گوید : خدا مرا خوار گردانید ،

 چنین نیست ، چون هرگز یتیم نوازی نکنند و فقیر را بر سر سفره طعام خود به میل و رغبت ننشانند 

و مال ارث را به تمام می خورند و سخت فریفته مال دنیا می باشند . ( سوره فجر . آیات 15تا20 )

پیرو چنین مردمی برای اینکه مال و فرزندان بسیار دارند نباشید ، در صورتی که چون آیات ما را بر

 او تلاوت کنند گوید این سخنان ، افسانه پیشینیان است ، بزودی بر بینی او داغ نهیم ، ما کافران را

 نیز به قحط و سختی مبتلا کنیم ، چنانکه اهل آن بستان را که شبی قسم خوردند که صبحگاه 

میوه اش را بچینند تا فقیران آگاه نشوند و هیچ استثنا نکردند ، بدین سبب همان شب هنوز به خواب

 بودند که از جانب خدا آتش عذابی نازل شد ، و بامدادان نخلهای آن بستان چون خاکستری سیاه

 گردید . (سوره قلم . آیات14 تا 20 )

واین مرد که در باغش میوه بسیار بود به رفیقش در مقام گفتگو و مفاخرت بر آمدو گفت ، من از تو

  به دارایی و از حیث خدم و حشم محترم تر و عزیز ترم و روزی به باغ در حالی که به نفس خود

 ستمکار بود با کمال غرور داخل شد و گفت ، گمان ندارم هرگز این باغ و دارایی من نابود شود ، 

و نیز گمان نمیکنم که روز قیامتی بر پا شود و اگر به فرض من به سوی خدا باز گردم البته در آن

 جهان نیز از این باغ دنیا منزلی بهتر خواهم یافت . (سوره کهف آیات 34 و 35 و 36 )

وبه او مال و ثروت فراوان بذل کردم ، باز هم از من طمع افزونی آن را دارد ، بزودی اورا به آتش

 دوزخ در افکنیم . (سوره مدّثّر . آیات 12 و 15 و 17 )

وای بر هر عیب جوی هرزه زبان ، همان کسی که مال جمع کرده و دائم به شماره و حسابش 

سرگرم است ، پندارد که مال و دارایی دنیا عمر ابدش خواهد بخشید ، چنین نیست بلکه محققا به 

آتش سوزان دوزخ در افتد .  (سوره همزه . آیات 1 و 2 و 3 و 4 )

که آنها مال خود را به فقیران اسلام به وجه زکات اعطا کردند ، و حال آنکه هیچکس بر وی حقی

 نداشت و او احسان نکرد جز در طلب رضای خدای خود که برتر و بالاترین موجودات است . 

(سوره لیل . آیات 18 و 19 و 20 )

ابولهب نابود شد و دستش که سنگ به رسول الله صل الله و علیه و آله و سلم می انداخت قطع گردید ،

 مال و ثروتی که اندوخت هیچ به کارش نیامد و از هلاکش نرهانید . (سوره مسد . آیات 1 و 2 )

وای که مال و ثروت من امروز به فریاد من نرسید ، وهمه قدرت و حشمتم محو و نابود گردید ،

 وخطاب قهر رسد که او را بگیرید و در غل و زنجیرش کشید تا بازش به دوزخ در افکنید ، آنگاه 

به زنجیری که طولش هفتاد ذرع است در آتشش در کشید که او به خدای بزرگ ایمان نیاورده و 

هرگز مسکینی را بر سر سفره طعام خود به رغبت نخوانده است . (سوره حاقه . آیات 28 تا 34 )

آیات دیگری نیز در قرآن کریم بر همین معانی و مفاهیمی که مذکور شد دلالت دارند ، اما به دلیل

 تفصیل کلام از ذکر آنها خود داری شده و فقط به آیاتی اکتفا گردید که مستقیما کلمه مال در آنها به 

کار  رفته بود . 

بجاست در  پایان این بخش که بیشتر سخن از دنیا و مظاهر فریبنده آن از زبان قرآن بود و مذمتهای

 قرآن و ائمه اطهار را در نکوهش دنیا و دلبستگی هایش در این بخش و بخش های پیشین دانستیم

 سخن را با غزلی که در همین راستا سروده شده به انتها رسانده و آن را به خوانندگان مشتاق تقدیم

 نمایم .

                                                 عالم فانی                                                                     دل در گــــــرو عالـــم فانی تا کی ؟                       غافــــــــــل ز حیات جاودانی تا کی؟

  ای خفته تویی اشرف مخـــلوق خدا                      انــــــدر ره وصل ناتــــوانی تـــا کی؟

   ده روزه عمر بنـــــده خلـــــق مباش                     دریـــوزگی و مدیحه خــــوانی تا کی؟

   رزق همه از ازل به دفـتر ثبت است                     پس در پی نان چـــرب زبانی تا کی؟

   نی عمر به جامانَد ونی حشمت وجاه                   ای خــــام طمع خـــــام گـــمانی تا کی؟

   این قصر فر یبــنده پرنقش و نـــــگار                   دارُالعَدَم است شــــــادمــــــانی تا کی؟

   از سیـــنه بـــشوی آرزوهــــــای دراز                 در بـــــــاغ خــــــیال باغـــــبانی تا کی؟

   جایی که تو را جزکفنی نیست نصیب                   بیـــهوده چو سگ به پاســـبانی تا کی؟

  ای بـــی خـبر از لذت فــردوس بــرین                  خرسند به عیش و نوش آنــــی تا کی؟

  در بند هـــوی مــباش و تسلیم هــوس                  بـــا دشمن خویـــش مهربـــانی تا کی؟

  شــــایـــد اًجًلًت مــهلت بســـیار نـــــداد                 نـــا مـــردمی و خواب گــــرانی تا کی؟

  درمُلک عدم که حاصلش یک نفس است            (ناصر) تو بـــــگوی زندگــانی تا کی؟1            


خلیل صارمی نایینی «ناصر»

فروردین 1378

                                                                             

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غزل از نویسنده مقاله خلیل صارمی نایینی
طبقه بندی: فصل سوم، 
[ چهارشنبه 1390/11/12 ] [ 06:56 بعد از ظهر ] [ میلاد صارمی نایینی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

کس چه داند زآتش پنهان من
آه از ســـوز درون جـــان مـــن
***
کربلای جبـــهه ها یادش به خیر
شور و غوغای دعا یادش به خیر

***
سپاس از همه عزیزان بازدید کننده سایت
سلامت و شادکامی شما ارزوی قلبی ماست

پس از بهره مندی از سایت آن را به دوستان خود معرفی نمائید.

***
توجه * توجه

آلبومها ی تصاویر استاد نایینی و کلیپ ها در صفحات جانبی قرار دارند

*****
استفاده از کلیه مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع میباشد.
هرگونه سوء استفاده و یا نشر ناقص مطالب و نظرات به منظور بهره برداری غیر اصولی پیگرد قانونی دارد

*#*#*
عزیزان بازدید کننده در صورت بروز هر گونه مشکل در ورود به سایت با آدرس :

http://ostadnaser.ir/

از آدرس :
http://bargesabz14.mihanblog.com/

استفاده نمایید.
*******
در کانال تلگرامی
"اسرار دانایی نایین "

t.me/naeinistyle

منتظر شما همراهان بزرگوار هستیم.
موضوعات:
طب ایرانی ، ،سلامت تن و روان ،عرفان و جذب و عبرتهای تاریخ
با مدیریت مستقیم استاد:
خلیل صارمی نایینی "ناصر"
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و روان درمانگر با سی سال تجربه امور پرورشی ومشاوره
شاعر ، نویسنده ، آهنگساز ، ویراستار متون ادبی
کارشناس ارشدادبیات و مدرس متون فارسی
استاد هنرهای رزمی شرق

با سپاس فراوان
مدیر سایت آتش پنهان
میلاد صارمی نایینی
موضوعات
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :

تماس با ما
فروش بک لینک طراحی سایت
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic